1. تمدید مهلت ارسال متن کامل مقالات و تعویق زمان برگزاری همایش
به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می ساند با توجه به تعویق زمان برگزاری همایش، مهلت ارسال متن کامل مقالات تا 18 بهمن ماه 95 تمدید گردید.
2. آغاز فرایند داوری مقالات
با پایان یافتن مهلت ارسال مقالات، فرایند داوری مقالات آغاز گردید.