آغاز فرایند داوری مقالات
1395-10-28
آغاز فرایند داوری مقالات

قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی

با پایان یافتن مهلت ارسال مقالات، فرایند داوری مقالات آغاز گردید.

نتایج داوری مقالات در تاریخ 17/11/95 از طریق سایت همایش اعلام خواهد شد.